Regulativ

 

Klik her for at se Regulativet gældende fra den 28 maj 2024. 

Nyhed på hjemmesiden

Regulativ er ændret i  pkt. 13.1

13. Driftsbidrag

13.1 Betaling for leveret vand og undtagelser herfra

For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Vandforsyningen kan dog vælge at undtage vand til brandslukningsformål under indsats og afprøvning af brandhaner.

Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag.

Driftsbidraget kan endvidere bestå af et driftsbidrag pr. afregningsmåler (målerbidrag/målerleje).

Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen.

Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.