Slide background

 

Ledningsoplysninger

Gravearbejde - virksomheder:

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i


Ledningsejerregisteret LER (www.ler.dk), inden gravarbejdet sættes i gang.


Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at sikre, at gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger.


Gravearbejde - privatpersoner:

Udlevering af ledningsoplysninger kan ske ved henvendelse til Allan Nielsen 40133003