Vandværkets egenkontrol for bakterier i vandet

Vi tager selv vandprøver og kontrollerer for, om vandet indeholder de såkaldte coliforme bakterier, der kan vokse ved 37 oC, herunder E. coli. Vandprøverne udtages løbende - både på vandværket og på ledningsnettet. Egenkontrollen er en billig måde at supplere den lovbestemte prøvetagning for bakterier og eventuel anden forurening, som jo skal foretages af et godkendt laboratorium.

Resultater fra 2023 og for 1. kvartal af 2024 kan ses her.