Vigtig information

Information om SMS service tryk her

Som alle ved graver Fjernvarme Fyn i Nr. Lyndelse.

De er gode til at passe på vores rør, men det kan ikke undgås, at vi får ledningsbrud eller bliver nødt til at flytte vandrørene.

Vi vil gøre hvad vi kan, for at det bliver planlagte lukninger, som kan varsles via SMS eller brev i postkassen.

Ved ledningsbrud vil vi også bestræbe os på at sende en SMS, men vi vil prioritere højest at få vand i rørene igen.

I forbindelse med ovennævnte arbejder kan der forventes mindre tryk i perioder. Det skyldes, at vi får vand fra Nr. Søby Vandværk.

Da vi primært varsler med SMS,  opfordres I til at tilmelde Jer SMS servicen, hvis I ikke er det i forvejen.

Dette gøres på vores hjemmeside under punktet selvbetjening.

I forbindelse med arbejderne på ledningsnettet kan der forekomme sort vand eller luftbobler i vandet.

 

Bestyrelsen

.

Driftsstatus

Normaldrift.

 

Vandets hårdhed er 18 °Dh

 

Er der hul på et af vandværkets rør, kontakt Bestyrelsen.

 

Ved flytninger / ejerskift, kontakt:

Administrations Service Fyn, Tlf. 63172608

Mail: vmos@asfyn.dk 
 

 

Husk

Vandværkets takster for året 2024, kan nu ses under fanen priser>takster

Nyhed på hjemmesiden  -  Regulativ er ændret i  pkt. 13.1 - Kig under fanen regulativ.

Ordinær generalforsamling 2024 for andelshavere, er afholdt d. 21. marts 2024.

Se dagsorden ved at følge linket her.

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være! Læs om spareråd her

 

Velkommen til Nr. Lyndelse Vandværk 

Nr. Lyndelse Vandværk blev etableret i 1949.

Vandværket forsyner ca. 1165 forbrugere med vand og udpumper årligt 115.000 kubikmeter vand.

I 1998 blev Lumby Vandværk overtaget af Nr. Lyndelse Vandværk.

Lumby Vandværk var etableret i 1910 så rødderne går langt tilbage.

Læs mere her.

Hvad gør vi i forhold til FNs 17 verdensmål