Orientering om pesticider og øvrige forureningskilder

Der er ingen pesticider eller pesticidrester i drikkevandet. Dermed er der ikke påvist pesticider i vandet fra de to boringer, som vandværket primært indvinder fra.

Boring 1, som vandværket normalt ikke indvinder fra, indeholder pesticider, men under grænseværdien. Boringen kan derfor åbnes til nødforsyning.

Der er heller ikke påvist PFAS eller andre af de muligt forurenende stoffer, som vandværket jævntligt skal analysere drikkevandet for.

 

Orientering om vandprøver i almindelighed, og hvis overskridelse af grænseværdi

På Faaborg Midtfyn Kommunes hjemmeside findes en del praktiske oplysninger om drikkevandskvalitet og om forholdsregler ved overskridselse ved fx. bakterie-forurening:

Link til deres hjemmeside om vand