Nyheder

 

Inden for den nærmeste fremtid, er der planlagt følgende renovering på vandværkets anlæg:

 

1. Etablering af ny boring, som leverer vand, uden pesticidrester.

2. Der arbejdes pt. på udskiftning af vandledning på Dømmestrupvej, fra Albanivej til Åen.

.    Der vil i perioder skulle lukkes for vandet, man vil blive advaret via vandværkets SMS service.