Nyheder

 

Inden for den nærmeste fremtid, er der planlagt følgende renovering på vandværkets anlæg:

 

1. Etablering af ny boring, som leverer vand, uden pesticidrester.