Orientering om Pesticid over grænseværdi

Boring 1 som er under grænseværdierne er lukket, men kan dog åbnes til nødforsyning.

Boring 2 og 3 er permanent lukket grundet pesticider.