Orientering om Pesticid over grænseværdi

Boring 1 som er under grænseværdierne er lukket, men kan dog åbnes til nødforsyning.

 

Orientering om vandprøver i almindelighed, over grænseværdi

FMK kommunen har på deres hjemmeside en del praktiske oplysninger ifbm. do.:

Link til deres hjemmeside om vand.