Nyheder

Nr. Lyndelse Vandværk


Inden for den nærmeste fremtid, er der planlagt følgende renovering på vandværkets anlæg:


1. Udskiftning af 200 målere, til elektroniske målere.

    Montering af elektroniske sektionsmålere, i sektions brønde, 3stk.


2. Etablering af ny boring, som leverer vand, uden pesticidrester.


3. Renovering af ledningsnet, på Søgårdsvej i Dømmestrup