Nyheder

Nr. Lyndelse Vandværk a.m.b.a.


Inden for den nærmeste fremtid, er der planlagt følgende renovering på vandværkets anlæg:1. Vi arbejder  i øjeblikket på at nedtage en del af de brandhaner, som er tilsluttet vandværkets anlæg, ifb. med do. vil der forekomme lukninger for vandet.2. Etablering af ny boring, som leverer vand, uden pesticidrester.