Bestyrelsen

Nr. Lyndelse Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har følgende sammensætning:


Formand:                      Benny Rasmussen, Lumbyvej 58, Nr.Lyndelse, Tlf. 40174545


Næstformand:               Allan Nielsen, Dømmestrupvej 6, Nr.Lyndelse, Tlf. 40133003


Kasserer:                      Pernille Folker-Hansen, Stenløsegyden 7, Dømmestrup


Bestyrelsesmedlem:     Benny Larsen, Carl Nielsensvej 31, Nr.Lyndelse, Tlf. 22410050


Bestyrelsesmedlem:      Henning Sørensen, Carl Nielsensvej 43, Nr.Lyndelse, Tlf. 20409060


 

Kontakt os via mail på : kontakt@nrlyndelsevand.dk

 


HUSK GENERALFORSAMLING i MARTS måned