Beredskabsplan

Nr. Lyndelse Vandværk a.m.b.a.

Beredskabsplaner

Vandværkets Beredskabsplan


Kommunens Beredskabsplan

 

Varsling

I tilfælde af fejl eller afvigelser på anlægget, kan der sendes en beredskabs SMS.


Har du hemmeligt mobilnummer etc., kan du taste dit mobilnummer ind i nedenstående boks, så kommer der SMSer til dig, når vandværket har ledningsbrud etc.