Beredskabsplan

Nr. Lyndelse Vandværk


Beredskabsplaner


Vandværkets BeredskabsplanKommunens BeredskabsplanVarsling


I tilfælde af fejl eller afvigelser på anlægget, kan der sendes en beredskabs SMS.


Har du hemmeligt mobilnummer etc., kan du taste dit mobilnummer ind i nedenstående boks, så kommer der SMSer til dig, når vandværket har ledningsbrud etc.